Kangyuan Bioloji Təmiz Otaq

AC Mahine Otağı

Hava kanalı sistemi

Təmiz Otaq Dəhlizi

Təmiz Otaq İş otağı

Proses Mahin

Proses borusu