FVIL Bioloji Laboratoriyası

Təmiz Otaq AC

Təmiz Otaq Dəhlizi

Təmiz Otaq Qapısı və Pəncərəsi

Təmiz Otaq Quraşdırılması

Təmiz Otaq Pəncərəsi

Proses borusu